Kontakta oss mer än gärna. Vi är till för dig.
Ägare till tomterna och den som du skriver kontrakt med, är jag, Maj-Britt Malmquist. Till min hjälp har jag två personer som hjälper mig med det praktiska: Försäljning, marknadsföring och själva entreprenaden. Det är Bengt Fredirksson och Leif Malmquist. Deras kontaktuppgifter hittar du här intill..
POMONABACKEN “..och plötsligt inser man att Paradiset, det ligger verkligen på Österlen...”
Per e-post du når oss på våra direkta e-postadresser: bengt@pomonabacken.se leif @pomonabacken.se maja@pomonabacken.se
0704 044793 På detta nummer når du Bengt Fredriksson 0702 851202 Detta är numret till Leif Malmquist
Telenr
Vill du nå mig brevledes är adressen M-B Malmquist Gaffelgränd 16 271 42 Ystad
Pomonabacken - ditt Paradis på Österlen